Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, dan verwachten we daarover even een telefoontje van u. We vragen u om ons op de eerste dag dat uw kind ziek is te bellen voor 8.30 uur 's morgens. Het telefoonnummer is: (0591)625269.

Bezoek aan de dokter

Moet uw kind even naar de dokter of naar de tandarts? We vragen u om dat soort bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Lukt dat niet? Wilt u dat dan van te voren aan ons laten weten?

Afwezigheid

Het is belangrijk dat uw kind iedere dag naar school gaat. De aanwezigheid van de kinderen wordt dagelijks door de leerkrachten bijgehouden. Als uw kind om 9.00 uur 's ochtends nog niet op school is en we hebben geen bericht over de afwezigheid van u ontvangen, dan nemen we even contact met u op. Wanneer een kind thuis wordt gehouden zonder geldige reden en zonder overleg met ons, dan nemen we contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Veelvuldig verzuim is een onderdeel van onze zorg en wordt met de ouders besproken. Wij wijzen u er op dat u uw vakantieplannen afstemt op onze vakantieregeling. : Deze vindt u hiernaast, bij vakantierooster.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden