Ouderraad (OR)

Op onze school is er een ouderraad. De OR komt op voor de belangen van de ouders en de kinderen. De OR bereidt in overleg met de leerkrachten verschillende activiteiten voor, zoals: Sinterklaas, kerst, sportdag, schoolreizen, zomermarkt en de bingo.
Verder beheert de O.R. de financiën van de schoolkas, waar alle activiteiten en feesten uit betaald worden. De OR vergadert apart, maar soms ook samen met de MR. De leden van de OR zijn veel op school aanwezig en begeleiden heel veel activiteiten.

OUDERRAAD (O.R.)

Sabrina Wolgen (coördinator)
Hillegonde Santing

De OR zoekt nog nieuwe leden. Wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Anabela Ferreira.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden