De School

De school ligt centraal in de wijk. Het aantal leerlingen bedraagt gemiddeld 300, verdeeld over 16 groepen. De groepsgrootte varieert dan ook tussen de 18 en 20 leerlingen.
 

We zijn een openbare school

Obs Angelslo is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom bij ons. We staan open voor verschillende geloven, culturen en achtergronden. Onze school is een goede afspiegeling van de wereld waarin wij leven en daar zijn we trots op! Die wereld is heel veelzijdig en zit ingewikkeld in elkaar. Het is de taak van ons als school en van u als ouder om onze kinderen daar goed op voor te bereiden. Onze leerlingen moeten straks zelfstandig hun weg kunnen vinden in onze samenleving, zelf de juiste keuzes maken en hun eigen plek vinden in onze maatschappij.

We vinden dat we onze leerlingen moeten leren om hun eigen keuzes te maken en rekening te houden met alle positieve en negatieve gevolgen daarvan. Met respect voor de mening van anderen. Samen op weg naar een betere toekomst en samen bouwen aan een wereld met meer verdraagzaamheid en respect. Een eerste stap om dat te bereiken, is om kinderen naar een school te laten gaan waar verschil lende levensovertuigingen en culturen elkaar ontmoeten. Waar verschillende kinderen van elkaar en over elkaar leren. Obs Angelslo is zo'n school. Een openbare school, in een wijk van verschillen.
 

Indeling van de groepen

Op obs Angelslo werken we met 16 groepen. Dat zijn jaargroepen waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten (geen combinatieklassen).We streven naar een groepsgrootte die rond de 20 leerlingen of minder ligt. In de onderbouw (groep 1/2) zijn de groepen kleiner, zodat we de jongste kinderen wat meer aandacht kunnen geven. We besteden in de klas veel aandacht aan het niveau van het kind. Soms werken kinderen op een ander leerniveau dan hun klasgenoten. Het werken in de klas gebeurt bij ons veelal in groepjes. Vanuit die opstelling kan er klassikaal, maar ook individueel gewerkt worden. Voor extra uitleg is er een aparte instructietafel aanwezig.
 

Met elkaar van elkaar leren

De school staat voor ‘met elkaar van elkaar leren’. We vinden het belangrijk dat de leerlingen veel met elkaar samenwerken. Voorwaarde daarbij is dat er zorg is voor een veilige plek waar het kind zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden