Gedragsverwachtingen

Bij ons op school zijn  5 basisafspraken gemaakt. Daarnaast zijn ook een aantal gedragsverwachtingen geformuleerd.
 

 • We behandelen elkaar zoals we zelf ook graag behandeld willen worden.
 • We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
 • Als we problemen niet zelf in goed overleg kunnen oplossen gaan we naar de leerkracht.
 • We gaan zuinig en netjes met materiaal om.
 • We lopen rustig in school.

Gedragsverwachtingen van de kinderen vanuit onze drie waarden: 

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid 

 • Niemand verlaat het schoolplein onder schooltijd tenzij daar toestemming voor is van de leerkracht. 
 • Bij gebruik van Chromebooks en telefoons tijdens de les, wordt er aan schoolwerk gewerkt en worden er geen spelletjes gespeeld of filmpjes beke-ken. 
 • Telefoons liggen tijdens de les in de la van meester of juf. Tenzij er toestemming is van de leerkracht. 
 • Op het schoolplein hoort iedereen erbij (mag in principe iedereen meedoen). 
 • We proberen ruzie eerst zelf op te lossen, voordat we hulp van de plein-dienst vragen. 
 • Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden. 
 • Ik ben zuinig op mijn eigen spullen en dat van school of een ander. 
 • Ik praat beleefd tegen kinderen en volwassenen. 
 • Ik houd rekening met een ander en lach niemand uit. 
 • Verboden te schoppen, slaan en spugen. 
 • Ik houd me aan de (afgesproken) spelregels. 
 • Ik luister goed naar anderen. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden