Hoe informeren wij u?

We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school en gaan er vanuit dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders en leerkrachten moeten van elkaar weten wat er speelt. Als beiden op de hoogte zijn van het wel en wee van het kind, kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u als ouder weet wat er gebeurt op onze school. We houden u op verschillende manieren op de hoogte:MijnSchool Ouderportaal (APP)
Belangrijke informatie en nieuws wordt via onze schoolapp verstuurd. Zo blijft u als ouder altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Ouders loggen in met hun mailadres en persoonlijke wachtwoord.

Informatieochtend/-avond
Tijdens het schooljaar organiseren wij een aantal informatieochtenden en/of -avonden waar u kunt zien met welke onderwerpen, projecten en leermethoden uw kind bezig is.

Contactavond
Voordat de rapporten aan de leerlingen uitgereikt worden krijgt u als ouder de gelegenheid om tijdens een zogenaamde 10 minuten gesprek de resultaten van uw kind te bespreken met de leerkracht.

Gesprek met de leerkracht
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.

Spreekuur van de directie
Iedere maandagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u bij ons terecht voor vragen of overleg. Maakt u van te voren wel even een afspraak? Bij dringende zaken kunt u altijd bij een van de directieleden terecht.

Open Huis
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 houden alle openbare scholen in de gemeente Emmen een Open Huis. Ouders en andere belangstellenden kunnen tijdens het Open Huis zien hoe het er aan toe gaat op onze school.

Inloopavond
Eén keer per jaar leiden de leerlingen de ouders en verzorgers door de school. U kunt dan het werk van de leerlingen zien. Over de datum van de inloopavond wordt u gedurende het schooljaar geïnformeerd.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Al vrij snel na de start van het nieuwe schooljaar worden de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor de infoavond over het voortgezet onderwijs.

Schoolkrant de 'Basisbabbel'
Naast de informatieverstrekking over uw kind zijn er ook andere zaken waarover we u willen informeren. Dat doen we bijvoorbeeld met onze schoolkrant. De Schoolkrant verschijnt 2x  per jaar en is naast een informatieverstrekker ook een uitlaatklep van de school. Iedereen die verbonden is met de school kan een artikel of tekening indienen bij de redactie. Deze redactie wordt gevormd door de werkgroep Schoolkrant/Afscheidskrant.

Website
Algemene informatie over onze school vindt u op onze website.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden