Schoolmaatschappelijkwerk (SMW)

Bij ons op school is wekelijks een maatschappelijk werker beschikbaar. 
Door ziekte verloopt het contact eerst via onze intern begeleiders (IB-ers).
Ouders kunnen tussen 08:00 en 09:00 uur binnen lopen voor vragen omtrent opvoeden en opgroeien. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht of IB-er. (Patrick Bijl of Joke Eggens)

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden