Peuteropvang (voorschool)

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht op onze peuteropvang.
Op de peuteropvang leren peuters om met leeftijdsgenootjes de wereld te ontdekken in een veilige omgeving. De peuteropvang is dé plek waar kinderen van kunnen groeien, bloeien en ontwikkelen. Onze professionele (pedagogisch) medewerkers staan iedere dag klaar om uw kind een geweldige dag te bezorgen en te begeleiden in de ontwikkeling. Dat doen zij met veel passie en nog meer plezier. We zijn er voor uw kind, het hele gezin en de omgeving want, opvoeden … dat doen we samen.

Tijden peuteropvang Angelslo

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag    vrijdag
           
geel  8.00-12.00    8.00-14.00     8.00-14.00
           
rood  12.15 - 16.15  8.00-14.00    8.00-14.00  
           
 

Onze locatie is geopend gedurende de schoolweken. Doordat de peuteropvang zich in hetzelfde gebouw als de basisschool bevindt, wordt de overgang naar groep 1 minder groot en zorgen we voor een doorgaande ontwikkellijn. De kinderen zijn al bekend met de school en de omgeving. We bereiden de kinderen voor op hun schooltijd door nauw samen te werken met de kleuterklassen, gemeenschappelijke thema's te delen en regelmatig bij elkaar te komen om samen te spelen. Peuters die ervaring opdoen in de peuteropvang/voorschool beginnen de basisschool met meer zelfvertrouwen. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Onze peuteropvang biedt Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 
VVE is erop gericht om de (taal) ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Ieder kind is welkom! 

VVE-indicatie 
Heeft uw peuter moeite met taal of extra ondersteuning nodig bij de ontwikkeling? Dan kan uw peuter een VVE-indicatie krijgen. Meestal gaat dat via het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, kinderarts of maatschappelijk werker. Met een VVE-indicatie kan uw kind naar de peuteropvang en krijgt het voorschoolse educatie.  

Uk & Puk 
We maken gebruik van de methode Uk & Puk en werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters/kinderen. De methode concentreert zich op verschillende ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.  

Uk & Puk sluit naadloos aan bij de methode die in groep 1 en 2 van de basisschool wordt gebruikt. Dit maakt de overgang naar school voor uw peuter soepeler. Onze peuteropvang is dan ook de ideale voorbereiding op het basisonderwijs.  

Alle peuters komen met de Uk & Puk methode in aanraking. Met of zonder VVE indicatie. Voor ieder kind is het leerzaam, geeft het programma structuur en herkenning richting groep 1. 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage hangt af van uw inkomen. Ouders van kinderen met een indicatie betalen een lagere ouderbijdrage en de kinderen hebben voorrang bij plaatsing. De gemeente betaalt grotendeels deze uren voor VVE. Als ouder betaalt u een minimale ouderbijdrage per maand. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden