Ouderbijdrage

De ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten de niet-lesgebonden activiteiten zoals Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsspelen, afscheid groep 8 en de laatste schooldag. De activiteiten kunnen alleen uitgevoerd worden door een bijdrage van de ouders/verzorgers. Deze zogenoemde ouderbijdrage is €60,00 per schooljaar. Dit mag in 2 termijnen, worden overgemaakt op rekening-nummer: NL 90 RABO 0317046330 o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep.

  • De 1e termijn van €30,00 dient vóór 1 november 2020 betaald te zijn.
  • De 2e termijn van €30,00 dient vóór 1 mei 2021 betaald te zijn.

Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari 2021 hoeft u slechts één keer € 30,00 te betalen. We willen u er op wijzen dat de gemeente Emmen extra ondersteuning biedt aan huishoudens met een laag inkomen. Als u tot die doelgroep behoort dan kunt u gebruik maken van de participatiewebshop en stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden via www.participatiewebshop.emmen.nl en op www.emmen.nl 

Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen met: Alice Trip (administratie) en/of Janet Bouwmeester (locatiedirectrice) tel.: 0591-625269 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden