Ouderbijdrage

De ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten de niet-lesgebonden activiteiten zoals Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsspelen, afscheid groep 8 en de laatste schooldag. De activiteiten kunnen alleen uitgevoerd worden door een bijdrage van de ouders/verzorgers. Deze zogenoemde ouderbijdrage is €60,00 per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Toch stellen we het enorm op prijs als u een bijdrage wilt leveren in de kosten die we als school maken. 

U kunt het bedrag of een gedeelte van het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 90 RABO 0317046330 o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep.

Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari 2022 hoeft u slechts één keer € 30,00 te betalen. We willen u er op wijzen dat de gemeente Emmen extra ondersteuning biedt aan huishoudens met een laag inkomen. Als u tot die doelgroep behoort dan kunt u gebruik maken van de participatiewebshop. Meer informatie kunt u vinden via Doe Mee Emmen.

Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen met: Anabela Ferreira(administratie) en/of Arthur Hof (locatiedirecteur) tel.: 0591-625269 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden